Κατασκευή γραμμικού τροφοδοτικού, Μέρος 1ο

Τα τροφοδοτικά είναι συσκευές που μετατρέπουν ηλεκτρική ενέργεια μίας μορφής σε μία άλλη. Για παράδειγμα, ένας φορτιστής κινητού τηλεφώνου μετατρέπει τα 220 Volt AC της πρίζας σε 5 Volt DC. Το τροφοδοτικό ενός υπολογιστή μετατρέπει τα 220 Volt AC σε πολλαπλές τάσεις, όπως 12, 5 και 3,3 Volt DC.

Τα γραμμικά τροφοδοτικά (linear power supply units) είναι η μία απο τις δύο βασικές κατηγορίες τροφοδοτικών (η δεύτερη είναι τα παλμοτροφοδοτικά ή switching power supplies ή SMPS).

Αν και είναι ογκώδη και χαμηλής απόδοσης σε σχέση με τα SMPS, χρησιμοποιούνται ακόμη ευρέως, καθώς έχουν λίγα εξαρτήματα, είναι πολύ αξιόπιστα και η τάση εξόδου τους έχει πρακτικά μηδενικό θόρυβο.

Σε αυτό το βίντεο δείχνω τα βασικά τμήματα ενός γραμμικού τροφοδοτικού και πώς το κάθε ένα επηρρεάζει την τάση εξόδου:

 

Το σχηματικό του τροφοδοτικού είναι το παρακάτω:

Το αρχείο για το LTspice: Linear1.asc

 

 

 

You may also like...

1 Response

  1. 29/05/2015

    […] Σε αυτό το βίντεο κάνω κάποιες μετρήσεις πάνω στο μοντέλο LTspice του τροφοδοτικού που παρουσίασα στο προηγούμενο βίντεο εδώ: Κατασκευή γραμμικού τροφοδοτικού, Μέρος 1ο […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version