Εισαγωγή στις λογικές πύλες

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες (NOT, AND, OR, XOR), η σημασία των πυλών NAND και NOR, bitwise operations και multiplexers!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *