Ο ρυθμιζόμενος αυτομετασχηματιστής (Variac)

Ο αυτομετασχηματιστής είναι ένας τύπος μετασχηματιστή ο οποίος έχει ένα μόνο τύλιγμα, το οποίο είναι ταυτόχρονα και πρωτεύον και δευτερεύον.

Το πλεονέκτημα του είναι οτι χρησιμοποιούνται λιγότερα υλικά για τον πυρήνα και το τύλιγμα και μπορεί να έχει μικρότερο βάρος και διαστάσεις σε σχέση με τους κλασικούς μετασχηματιστές, όμως δέν προσφέρει γαλβανική απομόνωση.

Το variac είναι ένας ρυθμιζόμενος αυτομετασχηματιστής, ο οποίος μπορεί να βγάλει τάση στην έξοδό του απο μηδέν Volt εώς και τάση λίγο μεγαλύτερη απο την τάση εισόδου. Ο συγκεκριμένος μπορεί να δώσει εώς 250 Volt RMS

Σε αυτό το βίντεο, εκτός των άλλων παρουσιάζω και έναν (ομολογουμένως επικίνδυνο) τρόπο για να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερη υπέρταση, εώς 320 περίπου Volt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *