Το παράδοξο των δύο πυκνωτών

Διαβάζοντας το βιβλίο Φυσικής της Β’ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης σχετικά με τους πυκνωτές, ανακάλυψα το παράδοξο σχετικά με την μεταφορά ενέργειας απο έναν φορτισμένο πυκνωτή σε έναν αφόρτιστο.

 

Το βιβλίο: Φυσική Β Λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Κάποια άρθρα σχετικά με το παράδοξο:
http://puhep1.princeton.edu/~kirkmcd/examples/twocaps.pdf
http://arxiv.org/pdf/1309.5034.pdf

Ένα άρθρο σχετικά με το πώς να γίνει η μεταφορά ενέργειας με ελάχιστες απώλειες:
https://www.av8n.com/physics/capacitor-transfer.htm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version