Κατασκευή πλακέτας PCB με τη μέθοδο σιδερώματος (toner transfer)

Κατασκευή της πλακέτας που σχεδίασα στο προηγούμενο βίντεο με τη μέθοδο toner transfer.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *