Πώς γίνεται ο έλεγχος θερμοκρασίας σε σταθμούς κόλλησης

Είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα των κολλήσεων, να διατηρείται η θερμοκρασία του κολλητηριού οσο το δυνατόν πιό σταθερή.

Χρησιμοποιώντας τον παλιό μου σταθμό κόλλησης ZD-931 σαν πειραματόζωο, δείχνω με ποιό τρόπο γίνεται ο έλεγχος της θερμοκρασίας και η σταθεροποίηση της στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ο ίδιος τρόπος ρύθμισης χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλους τους σταθμούς κόλλησης, με εξαίρεση αυτούς που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του σημείου Curie (πχ. Metcal)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *