Πώς προκύπτουν οι τιμές βενζίνης

Περιγραφή της πορείας της βενζίνης απο το αργό πετρέλαιο εώς το τεπόζιτο του αυτοκινήτου και εξέταση των παραγόντων που επηρρεάζουν την τιμή στην Ελληνική πραγματικότητα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version