Σχεδιασμός πλακέτας (PCB) με CadSoft EAGLE

Σχεδιασμός της πλακέτας (Printed Circuit Board) ενός απλού κυκλώματος με τη χρήση CAD software και συγκεκριμένα του EAGLE.

Η πλακέτα στη συνέχεια θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο του σιδερώματος (toner transfer)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *