Παλμογράφοι: Προσοχή στις γειώσεις!

Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά των παλμογράφων είναι πως 1) όλα τα κανάλια μοιράζονται την ίδια γείωση (ground), και 2) αυτή η κοινή γείωση είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρολογική γείωση (earth).

Αυτό μπορεί υπο περιπτώσεις να οδηγήσει σε καταστάσεις οπου μπορεί να καταστραφεί το κύκλωμα υπο μέτρηση, ο παλμογράφος ή ακόμα και να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία.

Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσω τα πιό πιθανά σενάρια οπου τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά του παλμογράφου μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το κύκλωμα υπο μέτρηση και κάποιους τρόπους αποφυγής τους.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *