Εύρεση φάσης, ουδετέρου και γείωσης όταν τα χρώματα είναι λάθος

Σε πολλές περιπτώσεις τα ηλεκτρολογικά καλώδια σε μία παροχή έχουν τοποθετηθεί με λάθος χρωματικό κώδικα, ή για διαφόρους λόγους δεν μπορούμε να τον διακρίνουμε.

 

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζω μερικές μεθόδους για να εντοπίσουμε την φάση, αλλά το κυριότερο να ξεχωρίσουμε ποιος αγωγός είναι ο ουδέτερος και ποιος η γείωση.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version