Σβήνουμε απο το διακόπτη ή την ασφάλεια?

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις αυτόματες ασφάλειες του πίνακα για να ανάβουμε και σβήνουμε τα διάφορα φορτία, πχ θερμοσίφωνας;

Η μήπως είναι απαραίτητη η χρήση του διακόπτη;

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version