Κατασκευή Line Splitter για μέτρηση ρεύματος με αμπεροτσιμπίδα

Χρησιμοποιώντας πολύ απλά και φτηνά υλικά, κατασκευάζω ένα line splitter.

 

Το line splitter διαχωρίζει τους αγωγούς φάσης, ουδετέρου και γείωσης και έτσι μας επιτρέπει να κάνουμε μέτρηση ρεύματος σε κάθε ένα ξεχωριστά με τη χρήση αμπεροτσιμπίδας.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *