Εισαγωγή στους επιτηρητές τάσης

Οι επιτηρητές τάσης είναι μία κατηγορία ραγουλικών τα οποία μπορούν να εντοπίσουν διάφορες μή κανονικές καταστάσεις στην παροχή ηλεκτρισμού, όπως υπέρταση, υπόταση, ασυμμετρία φάσεων, κτλ.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάτι τέτοιο, μπορούν να να διακόψουν την παροχή (μέσω ενός ηλεκτρονόμου – ρελέ ισχύος) εώς ότου τα χαρακτηριστικά (τάση, συχνότητα κτλ) επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

Με αυτό τον τρόπο προστατεύονται οι διάφορες ηλεκτρικές συσκευές απο βλάβες που πιθανόν να προκληθούν απο μή κανονική παροχή.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *