Εισαγωγή στα Συστήματα Συναγερμού

Χρησιμοποιώντας ώς “πειραματόζωο” ένα DSC PowerSeries PC1404, παρουσιάζω τις πιό βασικές έννοιες και λειτουργίες ενός συστήματος συναγερμού.

 

Συγκεκριμένα:

 • Τα βασικά μέρη ενός συναγερμού (πίνακας, σειρήνα, πληκτρολόγιο, παγίδες και αισθητήρες)
 • Πώς συνδέεται ένα ραντάρ τύπου PIR και μια μαγνητική επαφή
 • Πώς γίνεται η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής
 • Τροφοδοσία και προστασία εισόδου της πλακέτας του συναγερμού
 • Δοκιμαστική σύνδεση όλου του συστήματος και προγραμματισμός
 • Διασύνδεση συναγερμού με Arduino

 

 

 

Διάφορα Έγγραφα:

DSC PC1404 Installation Guide

DSC PC1404 Programming Descriptions

DSC PC1404 User Manual

 

Arduino Sketches:

Το πρώτο sketch “διαβάζει” την κατάσταση του συναγερμού, αν είναι οπλισμένος ή όχι και ανάλογα ανάβει ή σβήνει το led που βρίσκεται στο pin 13 του Arduino UNO

int ledPin = 13; 
int inPin = 7;  
int val = 0;   

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);   
}

void loop()
{
 if (digitalRead(inPin) == HIGH)
 {digitalWrite(ledPin, LOW);}
 else
 {
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 pinMode (8, INPUT);
}

}

 

Το δεύτερο sketch κάνει ότι και το πρώτο, και επιπλέον αν ο συναγερμός δέν είναι οπλισμένος, περιμένει 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τον οπλίζει:

int ledPin = 13; 
int inPin = 7;  
int val = 0;   

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(8, OUTPUT);  
}

void loop()
{

digitalWrite(ledPin, HIGH);
 
 if (digitalRead(inPin) == HIGH)
 
 {digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(3000);

 digitalWrite(8, HIGH);
 delay(1500);
 digitalWrite(8, LOW);
 delay(1500);
 digitalWrite(8, HIGH);
 
 }
 
 delay (1000);

}

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *