Κατασκευή δοκιμαστικού ηλεκτρολογικού πίνακα

Κατασκευή μίας απομίμησης ηλεκτρολογικού πίνακα η οποία προορίζεται για την επίδειξη διαφόρων ηλεκτρολογικών θεμάτων, όπως ηλεκτροπληξία, διακοπή ουδετέρου, συστήματα γείωσης κτλ.

 

You may also like...

1 Response

  1. 12/02/2016

    […] Fubar.gr – Κατασκευή δοκιμαστικού ηλεκτρολογικού πίνακ… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *