Επισκευή Sainsmart DSO 138, Μέρος 3ο

Τρίτο και τελευταίο μέρος της απόπειρας επισκευής του μίνι παλμογράφου Sainsmart DSO 138.

TL;DR: Υπάρχει μη επισκευάσιμο βραχυκύκλωμα μέσα στην ίδια την πλακέτα.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version