Επισκευή φορτιστή μπαταρίας Dremel

Επισκευή ενός φορτιστή μπαταρίας Dremel ο οποίος βραχυκυκλώθηκε απο είσοδο μεταλλικού αντικειμένου στο εσωτερικό του.

Επίσης, πώς γίνεται ένας βασικός έλεγχος καλής λειτουργίας σε optocoupler – οπτοζεύκτες.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *