Κατασκευή και ρύθμιση current shunt για μέτρηση ρεύματος

Ένας απο τους πιό συνηθισμένους τρόπους μέτρησης ρεύματος είναι η εισαγωγή σε σειρά στο κύκλωμα μιας γνωστής αντίστασης (current shunt resistor) και η μέτρηση της πτώσης τάσης στα άκρα της. Το ρεύμα προκύπτει διαιρώντας την ένδειξη της τάσης δια την τιμή της γνωστής αντίστασης.

Στο βίντεο αυτό κατασκευάζω και ρυθμίζω μια τέτοια αντίσταση παίρνοντας υλικά απο ένα παλιό πολύμετρο. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να κάνω μετρήσεις ρεύματος με τον παλμογράφο, ένα όργανο το οποίο απο μόνο του μπορεί να μετρήσει μόνο τάση.

 

 

UNI-T UT61E shunt

 

UNI-T UT71E shunt

 

Αυτοσχέδιο shunt απο παλιό πολύμετρο

 

 

 

 

 

You may also like...

1 Response

  1. 22/04/2014

    […] το αυτοσχέδιο current shunt απο το προηγούμενο βίντεο  μετρώ το ρεύμα εισροής μίας λάμπας αυτοκινήτου P21W 12V. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version