Επαναφορά BIOS με εξωτερικό προγραμματιστή SPI

Πολλές φορές η αναβάθμιση BIOS σε μία μητρική υπολογιστή δέν πάει καλά. Είτε το αρχείο του BIOS δέν ήταν το σωστό για τη δική μας μητρική, είτε κάτι άλλο απρόβλεπτο συνέβη, όπως διακοπή ρεύματος, και η διαδικασία σταμάτησε στη μέση.

Σε κάθε περίπτωση, η μή σωστή εγκατάσταση BIOS είναι καταστροφική, γιατι έχει ώς αποτέλεσμα την αχρήστευση της μητρικής (bricking).

Σε αυτό το βίντεο θα δείξω πώς μπορούμε να επαναφέρουμε μια τέτοια μητρική, επαναπρογραμματίζοντας απευθείας το τσιπάκι FLASH που περιέχει το BIOS με τη χρήση εξωτερικού προγραμματιστή.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *