Επισκευή Αυτόματου Μεταγωγικού Διακόπτη σε γεννήτρια (H/Z)

Ο ένας απο τους δύο ηλεκτρονόμους στον αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη ενός ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους (Η/Ζ) άρχισε να κάνει θόρυβο απο το πηνίο του, οπότε έπρεπε να αντικατασταθεί.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *