Έλεγχος τροφοδοτικού ATX με DC load (εικονικό φορτίο)

Σε πολλές περιπτώσεις, ένα προβληματικό τροφοδοτικό ενδεχομένως να δείχνει σωστές τάσεις με το πολύμετρο, αλλά να μην λειτουργεί σωστά όταν εφαρμοστεί φορτίο.

 

Ένα τέτοιο τροφοδοτικό εξετάζω σήμερα και για τον έλεγχο του χρησιμοποιώ ένα DC load από το ebay.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version