Ρίγα επιπεδότητας (straight edge) και gauge blocks

Παρουσίαση δύο μηχανουργικών οργάνων ακριβείας, τη ρίγα ελέγχου επιπεδότητας και τα πλακίδια ελέγχου (gauge blocks)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *